het Leraren tekort, dit wordt ermee gedaan

Geplaatst op

Het lerarentekort is een groot probleem in Nederland. Zoals veel mensen weten kampen veel scholen met een flink tekort aan docenten en assistenten. Gelukkig zijn we niet helemaal verloren. De hulptroepen zijn onderweg. De overheid heeft een maatregelenpakket aangekondigd. In dit artikel lees je wat deze maatregelen allemaal inhouden.

Subsidie

Er is een subsidie in het leven geroepen voor leraren in opleiding. Het schoolbestuur kan een vergoeding van €5000,- per jaar per student krijgen. Wanneer de leerling studeert aan de PABO of als onderwijsassistent.

Dit is een mooie regeling die veel toekomstige studenten zal trekken. Het wordt namelijk financieel veel aantrekkelijker om het leraren beroep te kiezen.

Versoepeling voor invallers

Het wordt voor invallers makkelijker om vaker in te vallen. Voorheen was het zo dat een invaller maar een keer een contract kon krijgen en dat betekent dat een invaller dus maar een half jaar voor de school kan werken. Nu is deze regeling versoepeld waardoor docenten langer voor een school kunnen blijven.

Dit is op zich een goede maatregel. Het moet alleen niet zo zijn dat het nu aantrekkelijk wordt om een invalkracht te worden. Scholen hebben juist nu vastigheid nodig!

Tot slot

Er wordt door de overheid op een goede manier hulp geboden maar het einde is helaas nog niet inzicht. Het onderwijs zal op den duur echt een aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor jongeren. Anders heeft de generatie van nu later echt een probleem. We moeten echt voorkomen dat kinderen door dit probleem leerachterstanden oplopen.

Meer lezen? Kijk dan even op: https://stichting-leerkracht.nl/ .